ALİ RIZA ÇAKIR

Kıdemlı Avukat

Eğitim: 

Kuleli Askeri Lisesi (1983)

Kara Harp Okulu (1987-3)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans (1997)

Çalışma Alanları:

İş Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Vergi Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Dava Takibi

Konuştuğu Diller:

Türkçe, İngilizce

Üyelikler / Baro ve Dernekler:

İstanbul Barosu (2009)

Baro Sicil No:

36631

Contact ALİ RIZA ÇAKIR

Büromuz; maddi/manevi tazminat davaları, sözleşmeler ve sözleşmeye aykırılıktan doğan ihtilaflar, akdin feshi ve hukuki...

Devamı

Distribütörlük sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi, franchising sözleşmesi, mal alım/satım sözleşmesi, bayilik ve acentelik sözleşmesi,...

Devamı

Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek biçimde...

Devamı

Büromuz, taşınmaz malların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve...

Devamı

Büromuz; boşanma, nafaka, velayet, vesayet, mal rejimleri, yabancı mahkemelerden verilen boşanma kararının tanınması ve...

Devamı

Bu alanda verdiğimiz hizmetler; vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma...

Devamı

Büromuz; alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda...

Devamı

İhtilaf çözümü, Büromuzun kuruluşundan itibaren en önemli faaliyet konularından biri olarak öne çıkmaktadır. Büromuz,...

Devamı