ORBAY BÖLEK

Kurucu Avukat

Eğitim: 

Kuleli Askeri Lisesi (1983)

Kara Harp Okulu (1987-2)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans (1995)

Çalışma Alanları:

Borçlar Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Rekabet Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Dava Takibi

Konuştuğu Diller:

Türkçe, İngilizce

Üyelikler / Baro ve Dernekler:

İstanbul Barosu (1997)

Uluslararası Barolar Birliği (1999)

Baro Sicil No:

21149

Contact ORBAY BÖLEK

Büromuz tarafından Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetler genel olarak haksız rekabet, kıymetli evrak, cari...

Devamı

Büromuz; maddi/manevi tazminat davaları, sözleşmeler ve sözleşmeye aykırılıktan doğan ihtilaflar, akdin feshi ve hukuki...

Devamı

Distribütörlük sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi, franchising sözleşmesi, mal alım/satım sözleşmesi, bayilik ve acentelik sözleşmesi,...

Devamı

Büromuz; izin, muafiyet ve menfi tespit talepleri ile birleşme/devralma işlemleriyle ilgili Rekabet Kurumu’na yapılacak...

Devamı

Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek biçimde...

Devamı

Büromuz, taşınmaz malların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve...

Devamı

Büromuz, müvekkillerine iş şartlarına uygun olarak fikri, sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade...

Devamı

Büromuz; boşanma, nafaka, velayet, vesayet, mal rejimleri, yabancı mahkemelerden verilen boşanma kararının tanınması ve...

Devamı

Büromuz, bilişim hukukunda uzman avukat ve bilgi teknolojileri alanında iş ortaklığı yaptığı teknik kadro...

Devamı

Bu alanda verdiğimiz hizmetler; vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma...

Devamı

Büromuz; alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda...

Devamı

İhtilaf çözümü, Büromuzun kuruluşundan itibaren en önemli faaliyet konularından biri olarak öne çıkmaktadır. Büromuz,...

Devamı