EBRU YAMAN

Kıdemlı Avukat

Eğitim: 

Kadıköy Anadolu Lisesi (2002)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans (2006)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans (2009)

Çalışma Alanları:

Aile ve Miras Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Dava Takibi

Konuştuğu Diller:

Türkçe, İngilizce

Üyelikler / Baro ve Dernekler:

İstanbul Barosu (2007)

Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği

Baro Sicil No:

35087

Contact EBRU YAMAN

Büromuz tarafından Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetler genel olarak haksız rekabet, kıymetli evrak, cari...

Devamı

Büromuz; maddi/manevi tazminat davaları, sözleşmeler ve sözleşmeye aykırılıktan doğan ihtilaflar, akdin feshi ve hukuki...

Devamı

Distribütörlük sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi, franchising sözleşmesi, mal alım/satım sözleşmesi, bayilik ve acentelik sözleşmesi,...

Devamı

Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek biçimde...

Devamı

Büromuz, taşınmaz malların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve...

Devamı

Büromuz; boşanma, nafaka, velayet, vesayet, mal rejimleri, yabancı mahkemelerden verilen boşanma kararının tanınması ve...

Devamı

Büromuz; alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda...

Devamı

İhtilaf çözümü, Büromuzun kuruluşundan itibaren en önemli faaliyet konularından biri olarak öne çıkmaktadır. Büromuz,...

Devamı