Faaliyet Alanlarımız

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Büromuz tarafından Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetler genel olarak haksız rekabet, kıymetli evrak, cari hesap ilişkileri gibi tacir olmanın...

Devamı
BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU

Büromuz; maddi/manevi tazminat davaları, sözleşmeler ve sözleşmeye aykırılıktan doğan ihtilaflar, akdin feshi ve hukuki sonuçları, haksız fiil ve sebepsiz...

Devamı
SÖZLEŞMELER HUKUKU
SÖZLEŞMELER HUKUKU

Distribütörlük sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi, franchising sözleşmesi, mal alım/satım sözleşmesi, bayilik ve acentelik sözleşmesi, kredi sözleşmesi, lisans sözleşmesi, iş...

Devamı
REKABET HUKUKU
REKABET HUKUKU

Büromuz; izin, muafiyet ve menfi tespit talepleri ile birleşme/devralma işlemleriyle ilgili Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirimler konusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmekte...

Devamı
İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU

Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek biçimde yapılanması konusunda Büromuzdan hizmet almaktadır....

Devamı
GAYRİMENKUL HUKUKU
GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz, taşınmaz malların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum...

Devamı
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Büromuz, müvekkillerine iş şartlarına uygun olarak fikri, sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda...

Devamı
AİLE VE MİRAS HUKUKU
AİLE VE MİRAS HUKUKU

Büromuz; boşanma, nafaka, velayet, vesayet, mal rejimleri, yabancı mahkemelerden verilen boşanma kararının tanınması ve tenfizi gibi aile hukuku ile...

Devamı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Büromuz, bilişim hukukunda uzman avukat ve bilgi teknolojileri alanında iş ortaklığı yaptığı teknik kadro ile birlikte, şirketlerin ve kuruluşların...

Devamı
VERGİ HUKUKU
VERGİ HUKUKU

Bu alanda verdiğimiz hizmetler; vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Gümrük Mevzuatından ve...

Devamı
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Büromuz; alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu...

Devamı
DAVA TAKİBİ
DAVA TAKİBİ

İhtilaf çözümü, Büromuzun kuruluşundan itibaren en önemli faaliyet konularından biri olarak öne çıkmaktadır. Büromuz, halihazırda, başta Ticaret Hukuku, Borçlar...

Devamı